hs;vhl \v,nh;j f; gh'

What is product backlog?

3.4
(12)
لوگو مهندس جواد فراهانی

در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت: 

معرفی پروداکت بکلاگ

پروداکت بکلاگ یکی از آرتفکت(artifact) های چارچوب اسکرام در پیاده سازی تفکر اجایل می باشد.  پروداکت بکلاگ یا product backlog لیست مرتبی از تمام آیتم ها(فیچر، رفع باگ، تغییرات فیچرهای موجود، تغییرات زیرساختی و سایر فعالیت ها) شناخته شده مورد نیاز برای محصول می باشد. این لیست تنها مرجع الزامات برای هرگونه تغییر در  محصول می باشد. مالک محصول، مسئول پروداکت بکلاگ، محتوای آن، دسترسی و مرتب سازی آن می باشد.

hs;vhl پروداکت بکلاگ

پروداکت بکلاگ در تیم اسکرام

پروداکت بکلاگ هرگز کامل نیست. تیم میتواند با یک ایده اولیه کار خود را شروع کند. به مرور زمان و با یادگیری بیشتر آیتم های آن را بیشتر کند. خروجی آن موارد درک شده ای هستند که توسعه داده می شوند. پروداکت بکلاگ با ارتقاء محصول و محیطی که در آن قرار دارد، ارتقاء می یابد. بکلاگ کاملاً داینامیک یا پویا می باشد. به طوری که پیوسته در حال تغییر برای شناخت نیاز محصول در جهت مناسب بودن، قابل رقابت بودن و سودمند بودن می باشد. تا زمانی که محصول وجود دارد، بکلاگ محصول نیز وجود خواهد داشت. بکلاگ با مشارکت ذینفعان، مالک محصول و تیم توسعه، ایجاد می شود.

اصلاح و بازبینی بک لاگ (Refinement, Grooming)، شامل افزودن جزئیات، تخمین ها و مرتب کردن توالی آیتم ها می باشد. این کار به صورت یک فرآیند مداوم می باشد که مالک محصول و تیم توسعه در استخراج جزئیات آیتم های بک لاگ محصول مشارکت می کنند. در طول این بازبینی و اصلاح، آیتم های بک لاگ مرور و تجدید نظر می شوند.

تیم های مختلف اسکرام معمولاً همگی باهم روی یک محصول کار می کنند و بنابرین فقط یک بک لاگ محصول برای تعریف کارهای آتی مورد نیاز برای محصول به کار گرفته می شود. این بک لاگ شامل تمام آیتم های گروهی می باشد که بعداً قرار است تیم ها با مشارکت هم انجام دهند.

بک لاگ میتواند به صورت فیزیکی به شکل کارت یا استیکی نوت و یا به صورت الکترونیکی به شکل فایل تکست، اکسل و یا ابزارهای مدیریت بک لاگ موجود (جیرا، ترلو و …..) باشد. بوردهای الکترونیکی برای تیم­های که اعضای آن در یک مکان، مستقر نیستند مناسب تر می باشد. ولی بوردهای فیزیکی این مزیت را دارند که به صورت پیوسته در دید هستند و به هنگام جلسات میتوان از آن استفاده نمود.

Scrum Frame work definition

آیتم های پروداکت بک لاگ

اقلام Backlog محصول که بالاتر هستند،  دارای رتبه بالاتر، و اهمیت بیشتری هستند. همچنین موارد باید دارای توضیحات کافی و شفاف باشند. در هر اسپرینت نیز نیاز هست که موارد موجود در این لیست اصلاح شوند.

این موارد باید دارای امتیاز هایی باشند که تیم توضعه به ازای انجام این موارد این امتیاز ها را کسب می کنند. میزان اندازه گیری امتیازها در تیم های مختلف، متفاوت می باشد. ممکن است براساس زحمت، سختی و یا موارد دیگر امتیاز دهی ایجاد شود.

Acceptance Criteria  یا به عبارت دیگر شرایط پذیرش، مواردی هستند که برای تحویل تسک باید به صورت دقیق انجام شده باشند تا آن تسک را تکمیل شده بتوان دانست.

حرف آخر

پروداکت بکلاگ در راهبرد تیم بسیار اهمیت بالایی دارد. مدیریت بکلاگ توسط مالک محصول انجام میشود. حتما نیاز هست دارای اولویت بندی، توضیحات، امتیاز و شرایط پذیرش باشد تا به شکل دقیق انجام شوند.

How do you rate this article?

give stars to rate this article

AVG: 3.4 / 5. Number of votes: 12

Be the first to rate:

3 thoughts on “What is product backlog?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *