تفکر اجایل

اسکرام مستر و مدیر پروژه | جواد فراهانی

آیا اسکرام مستر همان مدیر پروژه است؟

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت:  معرفی اسکرام تاریخچه رویکرد اسکرام در پروژه ها رابطه بین اسکرام و اجایل اسکرام چارچوب است یا متدولوژی؟ 3 اصل اساسی چارچوپ اسکرام نقش‌ها در اسکرام رویدادهای اسکرام اسکرام را از کجا شروع کنیم؟ مقایسه اسکرام مستر و …

آیا اسکرام مستر همان مدیر پروژه است؟ Read More »

کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟ از جواد فراهانی و نشریار

معرفی کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت: معرفی اسکرام معرفی اسکرام محتوای کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟ مخاطبین این کتاب نویسنده این کتاب ناشرین کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟ اطلاعات کلی کتاب ساده ترین روش برای شروع اسکرام! اسکرام یک چارچوب برای تولید …

معرفی کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟ Read More »

Our ServicesTell us how we can help you:

Here just tell us the topic and type of service that we can provide, then we contact you ASAP.